www.graphicproduce.com
  เพิ่มเพื่อน แผนที่กราฟฟิกโปรดิวซ์ รับทำป้ายโฆษณา

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ (กรุงเทพมหานคร)

MuseumofImagingTechnology

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 10.00 - 15.00
ค่าเข้าชม: ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
 

เป็นพิพิธภัณฑ์กล้องและภาพถ่ายแห่งแรกในประเทศไทยและเอเซีย  ตั้งอยู่ที่อาคารของภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่รวบรวมและแสดงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ  วิวัฒนาการกล้องถ่ายภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน   กล้องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์  อุปกรณ์การถ่ายภาพต่างๆ  การผลิตฟิล์ม  นอกจากนี้ยังจัดแสดงความก้าวหน้าด้านภาพสามมิติ  ภาพอิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีการแยกสี และยังมีห้องแสดงภาพถ่ายร่วมสมัย  เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม วันจันทร์-ศุกร์  ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา  10.00-15.00 น. ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 20 บาท นักเรียน นักศึกษา 10 บาท ชาวต่างชาติ  100 บาท  สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2218 5581–3 หรือ  www.chula.ac.th  (เข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำจดหมายแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์)| ป้ายตัวอักษรสแตนเลส | ป้ายตัวอักษรสังกะสี | ป้ายตัวอักษรทองเหลือง | ป้ายตัวอักษรทองแดง | อักษรโลหะ | ป้ายกล่องไฟ | สมัครงาน
 
Graphicproduce Co.,Ltd.
Tel/FAX:02-538-6823 Mobile:081-866-8060 E-mail: [email protected]
ที่อยู่: 5/4 หมู่บ้านกู๊ดวิลล์ ซอยนาคนิวาส 30 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230